Toalettpapir/tørkerull – fast årlig dugnad i svømmeklubben.


Alle svømmer på treningspartiene A, B, C og D skal selge dopapir/tørkerull hvert kalenderår. E-parti, svømmeskole, trenere, støttespillere og masters kan hente ut så mye papir som de ønsker.

Fastsatt minimum kvote er som følger;

1 svømmer i husstand; 16 sekker per år

2 svømmere eller fler i husstand; 24 sekker per år.

Det er ingen øvre grense for den enkelte families uttak av papir.

NB! Ved oppstart på en av gruppene A, B, C eller D midt i året reduseres årskvote oppstartsåret til halv kvote.

Pris
per. September 2022 koster det kr 400,- per sekk.
Det er samme pris på tørkerull og toalettpapir

Betaling

Papiret betales direkte til klubben av den familien som henter ut, når dere evt selger videre tar dere betaling til dere.

Det kommer faktura i etterkant. Faktura sendes på e-post.

 

NB! Dersom du ser at noe er feil på faktura, ta kontakt med Remi. Dersom det er spørsmål rundt betaling, forfallsdato ol kan Jannike Moen (e-post jannike_moen@hotmail.com eller mob XXXXXX) kontaktes.

NBNB! Noen ønsker å betale papiret ved uttak via vipps. Klubben vurderer dette men på grunn av kostnader for klubben ved å bruke Vipps har vi foreløpig valgt å kun benytte faktura. Vi prøver å holde kostnadene nede slik at vi ikke trenger øke pris på papiret.

 

 

 

Uttak.

Det er lagt opp til to måter å hente ut papir.

· Kontakt Remi Rossi for å få utlevert papir. Remi leverer ut papir løpende til dem som kontakter han. Mobil 91516790 eller messenger.

· Vi prøver å få til flere felles utleveringer, noen av disse kombineres med å tømme container når vi får påfyll fra leverandør. Disse felles utleveringene varsles det om på facebook, internsiden og på hjemmesiden.

 

 

Gjennomføring.

Det er den enkelte familie sitt ansvar å hente ut papiret løpende gjennom året. Halve kvoten skal være hentet ut før sesongen avsluttes i juni. Uttak «nullstilles» ved årsskifte, det er med andre ord fult mulig å ta ut hele kvoten første halvår.

Vi har til enhver tid kontroll på den enkeltes uttak, dersom du blir usikker på om du har mye igjen av årets uttak kan du ta kontakt med Remi eller Kristin (mob 47292543 eller messenger) som sjekker ut og gir tilbakemelding.

 

 

 

 

TIPS!

Prøv gjerne å få noen faste kjøpere, naboer, arbeidskollega, venner ol. Papiret er av god kvalitet og veldig mange ønsker å kjøpe dette papiret fast. Vi møter innimellom argumenter om at det er billigere papir på enkelte butikker, det er mulig, men dette er ikke bare bra papir, men også en særdeles god inntektskilde til et lokalt idrettslag. Vi prøver hele tiden å holde prisen så lav som mulig, men svømmeklubben må tjene litt hvis vi skal ha noe igjen for å selge papiret. Kvalitet og støttespiller til svømmeklubben er gode argumenter.