Temakveld

Fauske Svømmeklubb

Søndag 16 april arrangerte vi temakveld for utøverne i A, B og C gruppene. Her fikk utøverne muligheten til å si sin mening om hvordan treningsmiljøet i Fauske Svømmeklubb skal være. I løpet av kvelden reflekterte utøverne over følgende spørsmål:

 • Hva betyr S-T-A-R-S verdiene for dem?
 • Hva kreves fra utøverne i Fauske Svømmeklubb for at vi skal få Norges beste treningsmiljø?
 • Hva kreves fra trenerne i Fauske Svømmeklubb for at vi skal få Norges beste treningsmiljø?

Hva betyr S-T-A-R-S verdiene for våre utøvere?

Hver av bokstavene i S-T-A-R-S representerer grunnverdier som utøvere i Fauske Svømmeklubb ønsker at vi skal arbeide mot. I løpet av kvelden reflekterte vi over hvordan dette bør gjøres i praksis hver dag.

Her er svarene utøverne kom fram med.

Samhold.

 • Det er viktig å hilse på alle som kommer. Slik at de føler seg sett og inkludert.
 • Holde ett godt humør og spre positiv energi.
 • Alle skal være der for alle.
 • Snakke med alle uansett alder eller hvilket treningsparti de går på.
 • Være inkluderende. Gjenkjenne at det ikke er alle som er like flink til å inkludere seg selv. Derfor er det viktig å invitere inn utøvere som står litt utenfor. Passe på at alle føler seg velkommen og blir inkludert i samtaler, leker og aktivitet.

Tilhørighet.

 • Være greie og ha det artig sammen.
 • Være åpen for alle og ikke være redde for å si hei til hverandre.
 • Få alle til å føle seg velkommen.

Ett viktig steg for alle punktene over er å sørge for å si hei til hverandre når vi kommer på trening.

Ambisjoner.

 • Gi inspirasjon til hverandre.
 • Være der for dem som trenger det.
 • Godta at andre har andre mål enn deg.

Respekt.

 • Respektere at andre har andre mål enn deg.
 • Respektere at ikke alle tenker likt og at alle har forskjellige meninger.

Stolthet.

 • Være stolt over hvilken klubb du kommer fra.
 • Bruke klubbklær og logo med respekt og stolthet.
 • Gå frem som ett godt eksempel for FSK.

Hva kreves fra utøverne i Fauske Svømmeklubb for at vi skal få Norges beste treningsmiljø?

 • Alle skal kunne føle seg trygg på trening og i garderobene.
 • Vi skal vise at vi støtter og inkluderer hverandre på trening.
 • Pushe og heie på hverandre når vi har harde treninger.
 • Spre positiv energi. Hvis vi har en dårlig dag, så prøver vi å heller snakke med trenerne om det og ikke de andre utøverne. Slik at vi ikke sprer negativ energi til andre utøvere under trening.

Hva kreves fra trenerne i Fauske Svømmeklubb for at vi skal få Norges beste treningsmiljø?

Trenere skal:

 • ha godt humør.
 • være tålmodig og hjelpsom.
 • respektere våre mål og hjelpe oss å nå dem.
 • gi absolutt alle gode og mange tilbakemeldinger.
 • se alle og behandle alle likt.
 • vise forståelse for våre følelser når vi har tunge dager.

Hva forventer vi trenere fra dere svømmere?

Bygging av treningsmiljøet virker begge veier. På samme måte som trenere har stor påvirkning for utøvernes treningsmiljø, så har utøverne en stor påvirkning for trenernes arbeidsmiljø. Derfor har vi også reflektert litt over hva vi trenere setter pris på og hjelper vårt arbeidsmiljø.

Ønske fra oss trenere:

 • Vis at du ønsker å være her. Vår jobb er å hjelpe deg til å bli en bedre utøver. Ikke å tvinge deg til å bli bedre.
 • Følg med når vi gir beskjeder og råd. Det er slitsomt når utøvere ikke hører etter når vi prøver å hjelpe dem.
 • Hjelp oss til å få andre utøvere til å gjøre det bra. Vi klarer ikke denne jobben alene.
 • Ta ansvar for at banetau, utstyr og landoppvarming blir gjort. Det er ofte veldig mange ting som skal gjøres klar før treningen begynner og vi trenger litt hjelp.
 • Følg regler som forbud mot telefon bruk i garderober osv. Dette er viktige regler som Fauskebadet har satt opp. Det forventes at alle våre medlemmer følger dem.
 • Snakk med oss. Vi kan ikke hjelpe dere om vi ikke vet hva som foregår.

Ønsker du å bli best?
Eller er det treningene du liker mest?

Alle har forskjellige mål. Det er viktig å vite hva som kreves for å nå disse målene.

Hva er viktig for deg som vil trene og være sosial?

Ingen har større påvirkning for ditt sosiale miljø enn deg selv.

 • Prøv å snakke og bli kjent med alle i klubben.
 • Ta initiativ til å få til sosiale tiltak.
 • Respekter forskjellen for leketid og treningstid.
 • Bygg opp og støtt hverandre. Spesielt de som prøver å trene hardt. Fordi dette er vanskelig for dem.

Hva kreves for å bli best?

Det er ingen lett vei mot å bli best. Det finns millioner av andre som også vil bli best. Eneste måten er å gjøre ting bedre enn dem.

 • All land oppvarming må gjøres riktig hver gang.
 • Ha med mat og drikke til hver trening.
 • Sett målsetninger til hver trening og konsentrer deg om dem.
 • Mas på trenerne om å se på deler av teknikken som du vil jobbe med.

Andre tiltak for å utvikle treningsmiljøet vårt.

På slutten av kvelden rekflekterte vi rundt andre tiltak som kan settes i gang for å utvikle treningsmiljøet vårt. Det var spesielt to tiltak som ble vektlagt fra svømmerne. Flere felles treninger og oppstart av Fauske Swim League. Begge to er tiltak som vi hadde på plass tidligere. Og som utøverne satt stor pris på. Vi bør derfor arbeide for å få dem på plass igjen.

Felles treninger.

Fellestreningene har vi vanligvis kjørt på torsdager. Her deler vi inn alle utøverne i C, D og E gruppen i flere små treningsgrupper. Deretter får A og B gruppen ansvar for å gjennomføre 1 times trening for dem hvor de trener på teknikk.

Vi har bestemt oss for å starte med dette så snart som mulig. Målet er å gjennomføre en fellestrening hver måned. Det betyr at treningen for D og E kommer til å starte klokken 16:00 istedet for 15:30 en gang i måneden. Det vil bli sendt ut beskjed om når disse treningene kommer på Spond.

Fauske Swim League.

Dette er en intern konkurranse. Alle utøverne fra E til A deles inn i tre lag. Det settes opp tre interne klubbstevner i løpet av året.

Hvert lag har en kaptein som avgjør hvilken utøver som skal svømme de ulike øvelsene. Laget får poeng- ut ifra plassering, hvor nær de er sin egen personlige rekord og om de klarer å slå klubbrekord.

Laget som har samlet flest poeng i løpet av tre konkurranser vinner klubb pokalen. Dere kan faktisk se klubb pokalen i kantinen på Fauskebadet. Der står det navnet på de ulike lagene som har vunnet til nå.

Vi håper på å kunne starte med en ny Fauske Swim League til høsten.

Det er utøverne som former klubben vår.

Avslutningsvis vil vi takke våre engasjerte utøvere for at det arbeidet de gjør for å utvikle vårt treningsmiljø. Det kunne ikke ha blitt gjort uten dem.