Refusjon for Svømmekurs

Svømmeskolen

Refusjon fra svømmeskolen

Våren 2020, ble svømmekurs sesongen kuttet ned en del. Flere deltakere fikk bare gjennomført en brøkdel av de planlagte kursene. Deltakere som ønsker refusjon for kurstimene de ikke fikk gjennomført skal selvfølgelig få dette. Per i dag har de fleste deltakerne fått refundert treningsavgiften. Hvis du mangler refusjon for deltaker avgift, så ta kontakt med Kristin Marie Hardeland. Når hun får personal informasjonen hun trenge, så blir deltaker avgiftene tilbakebetales.

 

Mail: kristin.hardeland@hotmail.com