Oppstartsleir

I år blir det oppstartsleir her hjemme i Fauske. Siden vi enda ikke har 100% sikkerhet på hvordan reiseråd vil være lengre frem i tid, så velger vi en trygg hjemmeleir i år. En hjemmeleir byr imidlertid på flere gode muligheter. Vi skal bruke leiren til å utforske aktivitetstilbudet på hjemmebane. Svømmetreningene vil selvfølgelig spille en sentral rolle, men vi kommer til å legge like mye vekt på alternativ trening og aktiviteter. 

Påmelding

Påmeldinger sendes inn til: postmottak@fauskesk.no

Med påmeldingsfrist 10/6-2021

Egenandel: Ca. 800 kroner.

Dato: 9-13 august.

 

Det kan være vi trenger noe foreldrehjelp til noen av aktivitetene, så fint om du som voksen sier fra om du har muligheten allerede nå om du kan stille opp en dag eller ettermiddag

Hva er en oppstartsleir.

Målsetningen med oppstartsleirer er å få satt i gang trening og samhold i klubben.  Vi legger opp til  trening gjennom sosiale og engansjerende aktiviteter. Vi håper alle har mulighet til å bli med. Oppstartsleirene er ett av høydepunktene i trening sesongen.