Oppstart av Svømmekurs

Svømmeskolen

Oppstart av svømmeskole

Nå er kursene for Småbarnssvøm på Tryggivann.no med oppstart torsdag 24. september. Vi anbefaler at nye deltakere oppretter seg bruker på Tryggivann.no i god tid før kursene legges ut, da det vil være stor pågang i påmeldingen.
På grunn av garderobebegrensninger og smittehensyn har vi dessverre kun mulighet til å gi plass til 5 barn på hvert av småbarnssvøm-kursene, og vi har på grunn av bassengkapasitet kun mulighet til å kjøre ett kurs Duppe og ett kurs Elias. I tillegg kommer vi på et senere tidspunkt til å legge ut kurs for Dykke, Sel (videregående 1) og Sjøløve (videregående 2) for oppstart 1. oktober. Tidspunkt for når disse kursene er tilgjengelig for påmelding vil bli annonsert via siden her. Disse kursene vil vi tilby litt flere plasser på, men også her må vi begrense oss av smittehensyn.
På grunn av basseng- og garderobekapasitet er det dessverre kun disse kursene vi får til å arrangere nå i høst. Vi kommer til å jobbe med å få på plass flere kurs over nyttår og gjør vårt beste for å kunne tilby svømmeskole så godt vi kan under de forutsetningene vi har akkurat nå. For de av dere som ikke får plass på kurs så må jeg bare beklage at vi ikke har mulighet til å sette opp flere kurs og flere plasser enn dette nå i høst.
Jeg håper på forståelse, og håper vi ser dere igjen ved en senere anledning.
Mvh. Kristin Hardeland
Svømmeskoleansvarlig