Norges svømmeskole

Fauske Svømmeklubb


Norges Svømmeskole


Svømmeskolen drives i tråd med retningslinjene for Norges Svømmeskole og tilbyr ulike svømmekurs med fokus på tilvenning og ferdighetene dykke, flyte, gli og framdrift. Deretter tilbys videregående kurs med opplæring i ulike svømmerarter og etter hvert overgang til trenings- og konkurranseparti.


Etter endt svømmeskole vil klubben gjerne ha svømmerne over til treningspartiene.

Overgangen fra svømmeskole til D-partiet gjøres ofte gradvis. Så lenge svømmeren deltar på Svømmeskolen, betales kun kursavgift til Svømmeskolen og egen medlemsavgift til klubben.


Pris: kr. 1260-1560 kr pr kurs/semester + medlemsavgift kr. 50 pr. semester

Kurspåmelding: http://www.tryggivann.no
Kontaktperson: , ansvarlig Svømmeskolen, tlf