Månedens teknikk dag.


På mandag 23/11-2020 fikk D-gruppen god oppfølgning fra kanten. A og B-gruppene stilte mannsterke på kanten og lærte dem hvordan det skal gjøres. Læringsutbytte blir noe helt annet når øvelser blir forklart og demonstrert av våre beste utøvere. Det er sjeldent jeg har sett at utøverne har fulgt så godt med på treningen som de gjorde denne dagen. Under oppsummeringen etter treningen kunne de også fortelle i detalj hva de hadde lært i dag. 

Læringsutbytte på flere plan

Slike treninger gir læringsutbytte på flere plan. Det er ikke bare D-gruppen som lærer av A og B. A og B lærer også mye av å måtte sette ord på tekniske bevegelser de har automatisert og glemt. Dette krever at de virkelig reflekterer over hva de gjør og hvordan de klarer å gjøre det. I tillegg må de klare å forklare dette på en god måte til de andre utøverne i D-gruppen. Dette klarte de imidlertid utmerket.. 

Styrker miljøet

Fauske Svømmeklubb er stolt over det gode treningsmiljøet vårt. Grunnlaget for treningsmiljøet ligger i hvordan vi å sette søkelyset på betydningen og viktigheten av våre verdier.

Ett av områdene vi er flinkest på er å skape ett tett miljø mellom de eldste og yngste utøverne våre. Våre eldste utøvere viser at de er bevisst på hvilke rollemodeller de er for de yngre utøverne. Derfor passer de på å være gode rollemodeller. Det var faktisk A og B gruppen som ga klar beskjed om at nå er det for lenge siden at vi har arrangert teknikk trening for D-gruppen. Før Covid-19 gjorde vi dette jevnlig. Vi satser på å få gjort det jevnlig fra i dag av.

Prestasjoner på stevner er ikke alt.

Vi er stolt over prestasjonene vi har oppnådd i treningsmiljøet vårt. Vi har hatt mange utøvere som har hevdet seg blant de beste i landet. Det viktigste arbeidet vårt vises imidlertid i løpet av teknikk dager som dette. Det viser hvordan Fauske Svømmere ikke bare utvikler seg som gode idrettsutøvere, men som gode forbilder, rollemodeller og rett og slett som gode mennesker. Vi skal aldri glemme at jobben vår er å utvikle mennesket først, deretter idrettsutøveren. For en liten klubb som Fauske Svømmeklubb, så gjør vi en fantastisk god jobb på begge områder.