Livredningskurs


Fauske Svømmeklubb arranger de Livredningskurs for alle som ønsker å oppdatere sin livredningskompetanse. 

I Norge er det krav om at alle tilsynspersoner som skal arrangere undervisning eller aktiviteter i nærheten av vann skal kunne svømme, dykke og iverksette livreddende tiltak. 

Sertifisering av livredningskompetanse skal gjennomføres i løpet av ett kalender år. Annethvert år med ett 3 timers kurs med gjennomgang av relevant teori og praktisk prøve og annethvert år med ett 1 timers kurs med en kort oppsummering av relevant teori sammen med en praktisk prøve.

Etter kurset skal deltakere kunne vise at de kan:

 • Gjøre rede for alarmplan
 • Varsle
 • Bruke forlenget arm
 • Risiko analyse
 • Livredning i vann.

Kurs program

Grunnleggende livredningskurs (3 timer)

 • Gjennomgang av Alarm plan og risiko analyse
 •  Gjennomgang
  av HLR og førstehjelps tiltak i henhold til deltakernes risiko analyse.
 •  
Pris: 800 kroner per deltaker

Oppfrisknings kurs (1 time)

 • Oppsummering av alarmplan, varsling og HLR
 • Gjennomgang og bruk av forlenget arm
 • Kartlegging av deltagernes kompetanse i livredning
Pris: 450 kroner per deltaker

Det er plass til 12 deltakere på hvert kurs og vi ønsker minimum 6 deltakere på hvert kurs

 

Når vi har fått inn nok bestillinger så finner vi passende dato og tidspunkt for kurset.

 

For kommunale ansatte kan vi sette inn kurset på tidspunkter hvor de ansatte har tilgang til bassenget. 

For eksterne kurs deltakere avtaler vi tidspunkt ut ifra ledig basseng tid. Prisen for bassengleie fordeles da likt mellom eksterne kursdeltakere.

Bruk nettbutikken vår for å registrere din bestilling. 

 

Eller send mail til: kimtorry1982@hotmail.com