Invitasjon til årsmøte for Fauske Svømmeklubb

Styret kaller inn til ordinært årsmøte i Fauske Svømmeklubb onsdag 24. 03 2021, kl. 18.

Vanlig årsmøtesaker behandles i møtet.

 

Møteform og sted oppdateres på grunn av covid19 og smittevern.

Andre saker som ønskes behandlet i årsmøtet, sendes på e-post til styret via postmottak@fauskesk.no innen 10. 03. 2021.

 

Årsmøtepapirene legges ut på hjemmesida til klubben en uke før årsmøtet.

Årsmøte dato flyttes til 28. april.

Årsmøte blir flyttet til 28. april klokken 18. 

Per i dag er det vanskelig å få på plass et årsmøte med fysisk tilstedeværelse. Fauske Svømmeklubb velger derfor å flytte møte datoen til 28. april. 

Forhåpentligvis har smittesituasjonen i Norge avtatt til denne tid. Hvis ikke vil det bli avholdt årsmøte over Teams.

 

Det vil komme videre oppdateringer på denne siden.