Invitasjon til årsmøte for Fauske Svømmeklubb

Styret kaller med dette inn til ordinært årsmøte i Fauske Svømmeklubb torsdag 23. 03. 2023, kl. 18.

Sted: Møterommet i svømmehallen.

Vanlig årsmøtesaker behandles i møtet.

Andre saker som ønskes behandlet i årsmøtet, sendes på e-post til styret via postmottak@fauskesk.no innen 09. 03. 2023.

Årsmøtepapirene legges ut på hjemmesida til klubben en uke før årsmøtet