Idrettsfaglinjen på Fauske VGS

Fauske Videregående har tilbud om en toppidrettslinje for alle utøvere som ønsker å bruke mer tid på idretten. Her er det mulig å kombinere akademisk utdannelse og en aktiv hverdag. Med trening og aktivitet nesten hver dag blir det alltid noe å se frem til.  

Fauske Videregående har også ett tilbud til svømmere som ønsker å søke. I samarbeid med Fauske Svømmeklubb sørger vi for at svømmere får god oppfølging både på skole og klubbtreninger.

 

 

Bli med i skolens gode treningsmiljø:

Som svømmer, så får du også oppfølging av Fauske Svømmeklubb på alle treninger utenom skolen:

Målsetningen for toppidrettslinjen er å kunne tilrettelegge for toppidretts satsning sammen med en sterk akademisk utdannelse. Under kan du lese en kort oppsummering over tiltak vi har på plass for å sikre at du får mest mulig ut av treningen.

 

Vårt toppidrettstilbud inneholder:

Emner

Beskrivelse

Skolens tilbud

Styrketrening.

Hver idrett og øvelse setter forskjellige krav til relasjonen mellom styrke, utholdenhet og hurtighet. Det er viktig med styrketrening som sikter seg inn mot den riktige kombinasjonen av disse ferdighetene.

Det blir utformet styrkeprogram som er skreddersydd i henhold til utøverens behov. Utøverne har tilbud om 2 timer med styrketrening i skoletiden per uke.

Basistrening.

Basistrening legger vekt på koordinasjon, bevegelighet, rytme og stabiliserende styrke. Disse ferdighetene legger grunnlaget for prestasjoner i alle idretter.

Utøverne har tilbud om 2 timer med basistrening i uken. Her vektlegges de nevnte ferdighetene med gradvis mer spesialisering opp mot spesial idretten

Speedometer tester.

Speedometer testen måler hastigheten for hver del av armtak syklusen. Dette gir oss muligheten til å kartlegge hvilken del av teknikken som må forbedres for å øke gjennomsnittsfarten og bedre arbeidsøkonomien.

Fauske Videregående og Fauske Svømmeklubb er en av de få stedene i Norge som har tilgang til speedometer måler som kan benyttes i vann. Denne testen kombinerer vi jevnlig med video tester. Slik at teknikken kan analyseres grundig.

Laktat testing.

Laktat målinger blir brukt for å kartlegge utøvernes aerobe og anaerobe kapasitet. Slik at vi kontrollere at treningen har ønsket virkning.

Skolen kjører jevnlige laktat tester.

 

Hvis dette tilbudet høres interessant ut, så kan du kontakte vår seksjonsleder Olga Magdalena Kvitblik på e-post olgkvi@vgs.nfk.no for mer informasjon om skoletilbudet.

 

Med vennlig hilsen

Idrettsfaglinjen på Fauske Videregående Skole.