Teknisk utviklingstrapp

Fauske Svømmeklubb

Teknikk utviklingstrapp.


Målet med en utviklingstrapp er å vise progresjonen fra ett lavere nivå til ett høyere. I dette tilfelle viser de ulike utviklingstrappene hvilke ferdigheter og hvilken rekkefølge ferdighetene bør trenes for å optimalisere effekten av de ulike svømmeteknikkene. Manglende ferdigheter innen en av de grunnleggende ferdighetene nederst på utviklingstrappen vil redusere evnen til å optimalisere ferdigheter høyere i trappen. Bedre ferdigheter innen de grunnleggende ferdighetene vil igjen gi ett bedre potensial for optimalisering av ferdighetene øverste i utviklingstrappen.

 

Denne utviklingstrappen viser hvordan vi i Fauske Svømmeklubb har valgt å bygge opp ferdighetene til våre utøvere. Vi har brukt egenproduserte videoer, bilder sammen med relevante videoer fra youtube for å demonstrere de ulike stegene i utviklingstrappen.

 

Hvordan bruke utviklingstrappen.

 

 


Figuren viser en gradvis oppbygning av de viktigste ferdighetene utøvere må mestre for å optimalisere sin egen teknikk.

Hvert steg inneholder en forklaring for hvorfor denne ferdigheten er grunnleggende for en god teknikk, hva som påvirker utøverens evne til å mestre denne ferdigheten og øvelser som kan stimulere bedre mestring av ferdigheten.

 

Steg 1.

Flyte.

 

Teoriene og fokusområdene rundt denne ferdigheten er lik for alle svømmeartene. Det virker kanskje ikke lik relevant for en ryggsvømmer å kunne flyte på magen eller en brystsvømmer å kunne flyte på siden. Vi bør imidlertid huske på at en svømmer må kunne forandre flytestilling flere ganger i løpet av en armtakssyklus. Derfor er vi mer interessert i utøverens evne til å finne god flytestilling i ulike posisjoner enn evnen til å holde flytestillingen i en bestemt posisjon. Slik at vi anbefaler at alle utøvere å trene seg opp til å mestre alle øvelsene vi legger frem i utviklingstrappen vår.

 

Steg 2.

Utnyttelse av oppdrift.

 

På dette steget skiller vi bryst og butterfly fra crawl og rygg. Derfor har vi valgt å dele dette emnet opp i to underfaner som beskriver teori og øvelser.

 

Steg 3.

Fremdrift.

 

På dette steget skiller fokusområdene på de fire svømmeartene seg en del. Derfor har vi valgt å dele emnet opp i fire underfaner som beskriver teori og øvelser. Under samme underfane vil dere kunne finne beskrivelser av de andre stegene innen de respektive svømmeartene.

 

 

 

I fanene tilknyttet denne siden siden vil det etter hvert komme en utviklingstrapp for hver av svømmingens tekniske ferdigheter. I tillegg til en oversikt over drills og øvelser som kan stimulere bedre mestring av de ulike ferdighetene. Enhver utøver eller trener som ønsker å utvikle bedre mestring av de ulike svømmeartene bør sette seg inn i denne oppbygningen. Uansett hvilket nivå du eller utøveren din er på, så er dette ferdigheter som det er viktig å trene. Her finner dere forklaringer for hvorfor de ulike ferdighetene er viktig, samt øvelser som kan hjelpe dere å mestre øvelsen bedre.