Teknisk utviklingstrapp

Fauske Svømmeklubb

Teknikk utviklingstrapp.

Målet med en utviklingstrapp er å vise progresjonen fra ett lavere nivå til ett høyere. I dette tilfelle viser de ulike utviklingstrappene hvilke egenskaper som bør mestres for å kunne optimalisere mestringen av de ulike teknikkene. Manglende ferdigheter innen ett av de grunnleggende ferdighetene som blir beskrevet nederst på trappen vil redusere evnen til å optimalisere ferdigheter høyere opp i trappen. Høyere ferdigheter innen de grunnleggende ferdighetene vil der igjen gi ett høyere potensial for optimalisering av ferdighetene på de øverste trappetrinnene.

På denne siden vil det etter hvert komme en utviklingstrapp for hver av svømmingens tekniske ferdigheter. I tillegg til en oversikt over drills og øvelser som kan stimulere bedre mestring av de ulike ferdighetene. Enhver utøver eller trener som ønsker å utvikle bedre mestring av de ulike svømmeartene bør sette seg inn i denne oppbygningen. Samt trene opp de grunntekniske ferdighetene beskrevet i utviklingstrappen.


Innhold:

- Crawl

- Rygg

- Bryst

- Butterfly