Strikk

Fauske Svømmeklubb


Thera-band.

Vi bruker Thera-band under oppvarmingen med alle våre utøvere.


Thera-bandene du får frem når du trykker på linken er 5,5 m. Vi trenger i utgangspunktet bare band som er ca. 2m. Det er imidlertid mulig å klippe opp bandet på midten.

Svømmere blir ofte veldig godt trent på fremsiden av kroppen. Med sterke Pectoralis og Latissimus dorsi. Begge disse musklene er festet på fremsiden av skulderen og trekker skulderen fremover. Dette kan øke risikoen for belastningsskader ved skulderen.

Derfor er det viktig å også trene opp baksiden av skulderen.

Infraspinatus og Teres minor brukes for å skape utover rotasjon. Mens Rhomoideus major og Serratus anterior hjelper til å trekke skulderbladet bakover. Det er viktig å trene opp disse musklene for å kunne kompensere for styrken til musklene på fremsiden av skulderen.

Disse musklene er vanskelig å få trent opp. Strikkøvelsene vi gjør i løpet av oppvarmingen før svømmetreningene er en av de beste måtene å trene opp disse musklene.