Fauske Svømmeklubb søker trenere og instruktører.


Fauske Svømmeklubb ønsker å kunne tilby trening og vannaktiviteter til alle. Klubbens viktigste oppgave er å gi barn og unge gode mestringsopplevelser og bygge selvtillit.

 

 

Vi trenger din hjelp til å kunne tilby mer trening og vannaktiviteter for dem som ønsker det.

 

 

Kvalifikasjoner:

  • Den viktigste kvalifikasjonen du må ha, er en evne til å se og høre utøverne. Vår oppgave er å tilrettelegge trening og aktiviteter ut ifra deres premisser.
  • Du trenger en viss Idrettsfaglig bakgrunn eller et ønske om å lære. Klubben tilbyr opplæring og trenerkurs for interesserte.
  • Du må være samarbeidsvillig og løsningsorientert. Som trener i Fauske Svømmeklubb er du en del av team. Vi arbeider sammen for å gi utøverne de beste forutsetningene for å lykkes.

 

Håper du ønsker å hjelpe oss å forbedre aktivitetstilbudet til barn og unge i Fauske.

Hvis du er interessert, så kan du kontakte:

 

 

Gerd Bente Jakobsen,

 

 

Mail: gerd-bente.jakobsen@sorfold.kommune.no