Årsmøte 2022


Invitasjon til årsmøte for Fauske Svømmeklubb

Styret kaller inn til ordinært årsmøte i Fauske Svømmeklubb onsdag 23. 03. 2022, kl. 18.

Sted: Møterommet i svømmehallen.

Vanlig årsmøtesaker behandles i møtet.

Andre saker som ønskes behandlet i årsmøtet, sendes på e-post til styret via postmottak@fauskesk.no innen 09. 03. 2021.

Årsmøtepapirene legges ut på hjemmesida til klubben en uke før årsmøtet.